Tekst van de week

De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? (...) Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE (Psalm 27:1 en 13-14).

Nieuws

Wij zijn dankbaar dat we ook in het jaar 2022 op verschillende plaatsen mogen dienen met het Woord van de Levende God. Raadpleeg onze agenda op deze website om te weten waar de spreekbeurten plaatsvinden. Je bent van harte welkom! Paulus schrijft in Koloss. 3:16 'Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.'

Attentie

Button top

Ga naar boven