Tekst van de week

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. Hand. 17:30-31

Nieuws

ISRAËLREIS! Jaarlijks mag ik samen met Johan Schep een reis naar Israël leiden. Deze reizen verrijken je (geestelijk) leven. Israël, het land van de Bijbel met een indrukwekkende geschiedenis en een veelbelovende toekomst. De Israëlreis 2019 ligt achter ons, maar de voorbereidingen voor 2020 (20 april t/m 1 mei) zijn in volle gang. Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie en aanmelding: https://jerusalemtodayreizen.nl/

Attentie

KOCKENGEN


BIJBELSTUDIE

'Sta op, laat u dopen'

 
Maandag 20 mei

Aanvang 20.00 uur

Wagendijk 13

Jong & oud welkom!

Ga naar boven