Tekst van de week

De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.
1 Korinthe 15:54B-57

Nieuws

ISRAËLREIS! Jaarlijks mag ik samen met broeder Johan Schep een reis naar Israël leiden. Elke keer weer een belevenis. Deze reizen verrijken je (geestelijk) leven. Israël, het land van de Bijbel met een indrukwekkende geschiedenis en een veelbelovende toekomst. De Israëlreis 2019 zit al vol, maar de voorbereidingen voor 2020 (20 april t/m 1 mei) zijn in volle gang. Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen alweer binnen. Voor meer informatie en aanmelding: https://jerusalemtodayreizen.nl/

Attentie

ERMELO


BIJBELSTUDIE

'Met Jezus gezet
in de hemel'

 

Woensdag 24 april

Aanvang 20.00 uur

Zeeweg 100


Jong & oud welkom!

Ga naar boven