Tekst van de week

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Rom. 12:1-2).

Nieuws

ISRAËLREIS! Jaarlijks mag ik samen met Johan Schep een reis naar Israël leiden. Deze reizen verrijken je (geestelijk) leven. Israël, het land van de Bijbel met een indrukwekkende geschiedenis en een veelbelovende toekomst. De Israëlreis 2019 ligt achter ons, maar de voorbereidingen voor 2020 (20 april t/m 1 mei) zijn in volle gang. Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie en aanmelding: https://jerusalemtodayreizen.nl/

Attentie

Button definitief

Ga naar boven