Tekst van de week

Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.

Psalm 3:3-6

Nieuws

Wij zijn dankbaar te kunnen melden dat vanaf september op verschillende plaatsen diverse Bijbelstudieseries weer van start gaan. Raadpleeg onze agenda op deze website om te weten waar de Bijbelstudies plaatsvinden. Weet dat u en jij van harte welkom bent! Paulus schrijft in Kolossenzen 3:16 'Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.'

Attentie

verlang je naar meer Bijbelstudie TOP

 

Ga naar boven