Tekst van de week

Bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven (…) Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Judas: 21-25

Nieuws

In september ben ik op diverse plaatsen gestart met nieuwe Bijbelstudieseries. In Wijk en Aalburg behandelen we de zeven brieven uit Openbaring 2 en 3. Zeer actueel onderwijs! De Efezebrief staat op de agenda in Hardinxveld-Giessendam, terwijl ik in Oud-Beijerland ben gestart met de Hebreeënbrief. In 's-Gravenzande verzorg ik een Bijbelstudieserie over het thema 'Tevredenheid'. Jong & oud van harte welkom! De overige informatie lees je via 'mijn agenda'.

Attentie

Button Tevredenheid afsluiting

Ga naar boven