Tekst van de week

Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen. Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden; mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen.

Psalm 63:4-6

Nieuws

Wij zijn dankbaar dat we ook in het jaar 2022 op verschillende plaatsen mogen dienen met het Woord van de Levende God. Raadpleeg onze agenda op deze website om te weten waar de spreekbeurten plaatsvinden. Je bent van harte welkom! Paulus schrijft in Koloss. 3:16 'Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.'

Attentie

ABONNEER top

Ga naar boven