Video

header Video

Hieronder treft u een aantal boodschappen van mij aan op video. Via YouTube zijn meerdere preken van mij te beluisteren en te bekijken. Wij bidden dat u hierdoor gezegend zal worden.

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.

Subcategorieën

In de Tabernakel ontdekken we de Heere Jezus en ontvangen we tegelijk een prachtig beeld van de hemelse werkelijkheid. In acht video’s word je meegenomen door het gehele tabernakelcomplex en komt een oude tent helemaal tot leven!

Van schaduwbeeld tot heerlijkheid! Een prachtige samenvatting van de Hebreeënbrief. De oudtestamentisch eredienst heeft haar heerlijke vervulling verkregen in de persoon en het werk van de Heere Jezus. In Hem is het volmaakte gekomen; de volkomen zaligheid!

De Efezebrief wordt ook wel de gemeentebrief genoemd. De apostel Paulus laat in de eerste drie hoofdstukken de heerlijke, geestelijke positie van een christen zien. In de laatste hoofdstukken legt hij op een geweldige wijze uit ‘hoe’ het nieuwe leven haar weerslag krijgt in de praktijk van alle dag.

De Romeinenbrief is een prachtige uiteenzetting van het Evangelie. De apostel Paulus schrijft niet alleen over het Evangelie m.b.t. onze behoudenis, maar ook over het Evangelie m.b.t. Israël. In de laatste hoofdstukken past hij het Evangelie ook toe in de praktijk van het leven. Indrukwekkend!

De apostel Petrus schreef allereerst aan de gelovigen uit de Joden, maar ook aan gelovigen uit de heidenen. We leven als vreemdelingen in deze wereld en krijgen te maken met lijden en valse leer. Het medicijn om staande te blijven is door te groeien in de genade en kennis van de Heere Jezus.

Als christen behoor je je te ontwikkelen van een baby in het geloof tot iemand die een geestelijke vader of moeder kan zijn voor anderen. Die geestelijke groei mag niet uitblijven. In 23 korte Bijbelstudies wordt praktisch onderwijs gegeven over de fundamenten van het christelijk geloofsleven.

Hier treft u Bijbelstudies aan over Geestelijke Groei.

Hieronder vindt u diverse Bijbelstudies.

Ga naar boven