header Over mj

Redding - Op 11 november 1979 zag ik het levenslicht in het Westlandse dorp 's-Gravenzande, vlak bij de kust. Op mijn 16e levensjaar ben ik door de Heere stilgezet en vanaf toen hielden diepe levensvragen mij bezig. Is er leven na de dood? Waar ga ik de eeuwigheid doorbrengen? Hoe krijg ik vrede met God? Ook werd ik overtuigd van mijn zonden en mijn doelloze leven op dat moment. Het was in de zomer van 2000 dat - na vier jaar van zondeovertuiging en het zoeken naar vrede met God - de Heere Jezus aan mij werd geopenbaard als mijn persoonlijke Redder en Zaligmaker. Iets wat ik als een onmogelijkheid had ervaren, werd werkelijkheid: vrede met God, vrede met de Schepper van hemel en aarde! En dat....door het eenvoudig geloof in het volbrachte werk van Zijn Zoon, Jezus Christus. Het was een periode, waarin ik verstrikt was geraakt in allerlei dogmatische en theologische systemen en spitsvondigheden. Volop religie, maar geen relatie! God zij dank heeft de Heere in die tijd mijn geestelijke ogen geopend en krachtig tot mijn hart gesproken vanuit de Romeinenbrief. Ook is het bekende boekje van Horatius Bonar, getiteld 'Gods weg van vrede', voor mij tot grote zegen geweest. Het is genade, zo oneindig groot, om persoonlijk niet alleen te weten, maar ook te ervaren dat het Evangelie de kracht van God is tot zaligheid voor een ieder die gelooft (Rom. 1:16). Als gevolg hiervan heb ik mij samen met mijn vrouw op 5 september 2010 laten dopen en mochten wij in het openbaar getuigenis geven van wat de Heere in ons hart had bewerkt. Een dag om nooit te vergeten! 

Roeping - In 2004 ben ik getrouwd met Annette. Samen met onze vier kinderen (Levi, Boaz, Jesse en Juda) willen wij ons leven geheel en al beschikbaar stellen voor Hem, Die ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven (Rom. 8:32). Direct na mijn bekering kreeg ik een diep verlangen zoals verwoord in een oud lied: 'Heer, neem mij, breek mij, vul mij en zend mij'. De Heere legde niet alleen dit verlangen in mijn hart, maar vulde dat verlangen ook op een wonderlijke manier in. Na ruim 10 jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, gaf de Heere ons leven een andere wending. Er volgde een periode waarin we als gezin biddend zochten naar het plan van de Heere met ons leven.

Geloofsbediening - Stap voor stap werd voor ons duidelijk dat de Heere de weg baande naar een fulltime bediening, waarbij de enige zekerheid die wij hebben de Heere Jezus zelf is. Zowel Annette als ik ontvingen en hebben rust, vrede en vrijmoedigheid om deze weg te gaan. Hiermee stapten wij als gezin in een geloofsbediening. Dat wil zeggen dat we geen vast inkomen meer hebben. We vertrouwen er op dat onze God in al onze behoeften - dus ook in onze financiƫle behoeften - naar Zijn rijkdom zal voorzien (Filip. 4:19). Vanuit onze thuisgemeente in Alblasserdam - waar ik mag dienen als oudste - spreek ik op veel plaatsen in ons land tijdens tal van samenkomsten. Zowel in de weekends als doordeweeks. Mijn kerntaak is het geven van Bijbelonderwijs en geloofstoerusting. Daarnaast verlenen wij ook pastoraat.

Gebed - In het werk, dat wij doen, bevinden wij ons in de frontlinies van de geestelijke strijd, die gaande is in deze wereld. Daarom beschouwen wij de bediening van het gebed en de voorbede als allereerste vereiste en willen wij daar prioriteit aan geven. Zonder de gebeden van broeders en zusters, die achter ons staan kunnen wij niet. Daarom stellen wij het zeer op prijs wanneer u en jullie onze bediening willen gedenken in de gebeden.

Shalom,

Jacques Brunt

Ga naar boven