Tekst van de week

Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid (Romeinen 10:8-10).

Nieuws

Wij zijn dankbaar dat we ook in het jaar 2022 op verschillende plaatsen mogen dienen met het Woord van de Levende God. Raadpleeg onze agenda op deze website om te weten waar de spreekbeurten plaatsvinden. Je bent van harte welkom! Paulus schrijft in Koloss. 3:16 'Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.'

Attentie

Button top

Ga naar boven