Tekst van de week

Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten (Psalm 2:1-4).

Nieuws

Wij zijn dankbaar dat vanaf september op verschillende plaatsen diverse Bijbelstudie- series weer van start zijn gegaan. Raadpleeg onze agenda op deze website om te weten waar de Bijbelstudies plaatsvinden. Weet dat je van harte welkom bent! Paulus schrijft in Koloss. 3:16 'Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.'

Attentie

verlang je naar meer Bijbelstudie TOP

 

Ga naar boven