Tekst van de week

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij (Jezus) verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Johannes 16:13-14

Nieuws

ISRAËLREIS! Jaarlijks mag ik samen met Johan Schep een reis naar Israël leiden. Deze reizen verrijken je (geestelijk) leven. Israël, het land van de Bijbel met een indrukwekkende geschiedenis en een veelbelovende toekomst. De Israëlreis 2019 ligt achter ons, maar de voorbereidingen voor 2020 (20 april t/m 1 mei) zijn in volle gang. Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie en aanmelding: https://jerusalemtodayreizen.nl/

Attentie

CADZAND-BAD
Camping De Betteld

Vakantie- &
Bijbelstudieweken

20 juli - 2 augustus

 

Info & reservering:

www.betteld-cadzandbad.nl

Ga naar boven