Tekst van de week

Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw. Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt.

Klaagliederen 3:22-25

Nieuws

Shalom broeders en zusters, het coronavirus heeft velen 'in de greep'. We ervaren als mensheid dat het leven niet maakbaar is. Wat een zegen als we met Paulus mogen getuigen dat wij door Christus Jezus 'gegrepen' zijn (Filipp. 3:12). Het coronavirus en de maatregelen welke door de Rijksoverheid zijn genomen hebben ook grote impact op mijn spreekbeurten. Voor de laatste informatie; raadpleeg mijn agenda. Zie op Jezus en bid zonder ophouden! 

Attentie

Button

Ga naar boven