Tekst van de week

Gods weg is volmaakt, de woorden v/d HEERE zijn gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God? God is mijn vesting en kracht; Hij heeft mijn weg volkomen gebaand. Hij maakt mijn voeten als die van hinden en doet mij op mijn hoogten staan (2 Sam. 22:31-34).

Nieuws

Wij zijn dankbaar te kunnen melden dat vanaf september op verschillende plaatsen diverse Bijbelstudieseries weer van start gaan. Raadpleeg onze agenda op deze website om te weten waar de Bijbelstudies plaatsvinden. Weet dat u en jij van harte welkom bent! Paulus schrijft in Kolossenzen 3:16 'Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.'

Attentie

verlang je naar meer Bijbelstudie TOP

 

Ga naar boven