Eerstvolgende agenda items

Tekst van de week

De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.
Romeinen 15:12-13

Nieuws

Bunschoten-Spakenburg Vanaf september 2018 start ik met Bijbelstudieavonden in Bunschoten-Spakenburg. In 13 Bijbelstudies behandelen we het boek Nehemia en zullen we ontdekken hoe praktisch en actueel dit Bijbelboek is voor onze tijd. De eerste avond staat gepland op 4 september in de Immanuelkerk, Plevier 2 in Bunschoten. Deze interkerkelijke avonden beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is er inloop. Jong & oud zijn van harte welkom.

Terug
Datum:
15.02.2018  STATUS
Tijd:
20:00
Locatie:
Oud-Beijerland Interkelijke Bijbelstudie
Adres:
Admiraal de Ruyterstraat 1 Het Kruispunt

Attentie

BELEEF ISRAËL
met Johan Schep & Jacques Brunt

26 april t/m 7 mei 2019
Golan Hoogte - Galilea   Samaria - Jerusalem  Negev

Inschrijven & info:
info@jerusalemtodayreizen.nl

Nog enkele plaatsen beschikbaar!

Ga naar boven