Agenda

header Agenda

Hieronder vindt u mijn agenda. U kunt mij uitnodigen voor zondagse samenkomsten, evangelisatiebijeenkomsten, Bijbelstudieseries en gemeenteconferenties. U kunt dat doen door contact met mij op te nemen, waarna ik zal kijken wat de mogelijkheden zijn om aan uw verzoek te voldoen. Wellicht is het goed om alvorens u mij mailt eerst een aantal boodschappen van mij te beluisteren.

Terug
Datum:
13.12.2018  STATUS
Tijd:
20:00
Locatie:
Oud-Beijerland Interkerkelijke Bijbelstudie
Adres:
Admiraal de Ruijterstraat 1 Gedachteniskerk

Attentie

KOCKENGEN


BIJBELSTUDIE

'Sta op, laat u dopen'

 
Maandag 20 mei

Aanvang 20.00 uur

Wagendijk 13

Jong & oud welkom!

Weektekst

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. Hand. 17:30-31

Ga naar boven