Agenda

header Agenda

Hieronder vindt u mijn agenda. U kunt mij uitnodigen voor zondagse samenkomsten, evangelisatiebijeenkomsten, Bijbelstudieseries en gemeenteconferenties. U kunt dat doen door contact met mij op te nemen, waarna ik zal kijken wat de mogelijkheden zijn om aan uw verzoek te voldoen. Wellicht is het goed om alvorens u mij mailt eerst een aantal boodschappen van mij te beluisteren.

Terug
Datums:
02.10 - 04.10.2020  STATUS
Tijd:
18:00
Locatie:
Vierhouten Bijbelstudieweekend 't Vierhouterbos (VOLGEBOEKT)
Adres:
Nunspeterweg 30

Livestream aankondiging

Attentie

Zeeuwse Mannendag Button

Weektekst

Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken.

2 Thess. 2:15-17

Ga naar boven