Attentie

BELGIË HEVERLEE

Belgische Mannendag
'Priester voor God en mensen'

Zaterdag 24 maart

Met Miel Vanbeckevoort, Jef de Vriese & Jacques Brunt

>> Meer informatie!
>> 
Hier aanmelden!

Weektekst

Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.

Psalm 51:18-19

Zoeken

Ga naar boven