Tekst van de week

Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.

Psalm 51:18-19

Nieuws

  • Hoeksche Waard! Vanaf september 2017 ben ik - in samenwerking met Stichting De Ark - Bijbelstudieavonden in Oud-Beijerland gestart. We gaan vers-voor-vers door de Romeinenbrief. De avonden worden gehouden in Zalencentrum Het Kruispunt, Admiraal de Ruyterstraat 1. De volgende Bijbelstudieavond staat gepland op 29 maart a.s. Jong & oud zijn van harte welkom. Voor meer informatie www.de-ark.online.  

Attentie

BELGIË HEVERLEE

Belgische Mannendag
'Priester voor God en mensen'

Zaterdag 24 maart

Met Miel Vanbeckevoort, Jef de Vriese & Jacques Brunt

>> Meer informatie!
>> 
Hier aanmelden!

Ga naar boven