Tekst van de week

En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.

Openbaring 1:17-18A

Nieuws

  • NIEUW INITIATIEF in de Hoeksche Waard! Vanaf september 2017 ben ik - in samenwerking met Stichting De Ark - Bijbelstudieavonden in Oud-Beijerland gestart. We gaan vers-voor-vers door de Romeinenbrief. De avonden worden gehouden in Zalencentrum Het Kruispunt, Admiraal de Ruyterstraat 1. De volgende Bijbelstudieavond staat gepland op 30 november a.s. Jong & oud zijn van harte welkom. Voor meer informatie www.de-ark.online.  

Attentie

WERKENDAM

Vervolg Bijbelstudies Efezebrief

Do. 23 november
Aanvang 20.00 uur

Kerckelant 3
De Graankorrel

Jong & oud welkom!

Ga naar boven