Tekst van de week

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken (Lukas 4:18-19).

Nieuws

  • Tabernakelvideo's nu online! De afgelopen maanden heb ik in Alblasserdam Bijbelstudies gegeven aan de hand van een maquette van de Tabernakel. Het overkoepelende thema was 'Christus in de Tabernakel'. In zeven avonden zijn we van 'schaduw naar de werkelijkheid' in de Heere Jezus gegaan. We zien terug op een zeer gezegende periode.
    Inmiddels staan alle opnames online op deze website onder het kopje 'VIDEO'.

Attentie

HET WESTLAND 's-GRAVENZANDE

Regionale Appèlavond
Dinsdag 7 maart Aanvang 20.00 uur

'De tegenstander ontmaskerd'
CHRISTEN-ZIJN IN DE EINDTIJD

Met Christian Verwoerd (zanger) & Jacques Brunt (spreker)

Zalencentrum De Brug
Kon. Julianaweg 61

Jong & oud welkom!

Ga naar boven