Tekst van de week

Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Judas vers 24-25

Nieuws

  • NIEUW INITIATIEF in de Hoeksche Waard! Vanaf september 2017 start ik in samenwerking met Stichting De Ark Bijbelstudieavonden in Oud-Beijerland. We zullen vers-voor-vers de Romeinenbrief behandelen. De avonden worden gehouden in Zalencentrum Het Kruispunt, Admiraal de Ruyterstraat 1. De eerste Bijbelstudieavond staat gepland op 28 september a.s. Jong & oud zijn van harte welkom. Voor meer informatie www.de-ark.online.  

Attentie

DOORN (Utr.)
HET BRANDPUNT
Bijbelstudieweekend

9 t/m 11 juni 2017

'De heerlijkheid van Christus in de Tabernakel'

Maquette Tabernakel aanwezig!

 Informatie & opgave:
>>
Het Brandpunt

WEES ER OP TIJD BIJ!

Ga naar boven